23 september 2018

Tarieven

Anderlicht NLP Nijmegen coach

‘Alle hulpbronnen zijn er al, maar als je vastloopt, zitten ze nog niet op de juiste plek’

Ik wil de wereld verbeteren. Dat is geen loze kreet in mijn missie, dat blijkt ook uit mijn tarieven. Ik gun het iedereen om lekker in zijn vel te zitten. Of je nu vastloopt in je werk of door ziekte, niemand heeft om die situatie gevraagd. Ik kan je helpen en ik wil je helpen. Daarom baseer ik mijn tarieven op draagkracht.
De intake is altijd gratis.

Een doel bereiken kan vaak al in één sessie. Als er meer diepgang nodig is of als er meerdere doelen zijn, lukt dat vaak in 6 sessies. In enkele gevallen kunnen de kosten via de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gedeclareerd. Bespreek ook eens met je werkgever wat die voor je kan of wil vergoeden.